• تماس با ما : 09134353119 | 03133381318

سبد خرید

نمایش 4 نتیحه

دستگاه-کنترل-از-راه-دور-صنعتی-1-خروجی-1ورودی - تجهیزات هوشمند سازی ساختمان - خانه هوشمنداقلام-همراه-دستگاه کنترل از راه دور صنعتی
جدید فروش ویژه

دستگاه کنترل از راه دور صنعتی ۱ خروجی ۱ ورودی

0 از 5
0امتیاز
۵۲۵,۰۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کنترل از راه دور صنعتی ۱ خروجی ۱ ورودی

0 از 5
0امتیاز
۵۲۵,۰۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان
دستگاه کنترل از راه دور صنعتی 1 خروجی 1 ورودی دستگاه های کنترل از راه دور،  دستگاه هایی هستند که با استـفاده از آن میتوان بدون درنظر گرفتن فاصله و از طریق پیام کوتاه وتماس صوتی هر وسیله ی برقی...
دستگاه کنترل از راه دور ۲ کانال - دستگاه کنترل از راه دور صنعتی 2 خروجی 2 ورودی - تجهیزات هوشمند سازی ساختمان - خانه هوشمنداقلام-همراه-دستگاه کنترل از راه دور صنعتی
جدید فروش ویژه

دستگاه کنترل از راه دور صنعتی ۲ خروجی ۲ ورودی

0 از 5
0امتیاز
۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان

دستگاه کنترل از راه دور صنعتی ۲ خروجی ۲ ورودی

0 از 5
0امتیاز
۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان
دستگاه کنترل از راه دور صنعتی 2 خروجی 2 ورودی دستگاه های کنترل از راه دور،  دستگاه هایی هستند که با استـفاده از آن میتوان بدون درنظر گرفتن فاصله و از طریق پیام کوتاه وتماس صوتی هر وسیله ی برقی...

دستگاه کنترل از راه دور صنعتی ۳ خروجی ۳ ورودی

0 از 5
0امتیاز
۴۶۰,۰۰۰ تومان
دستگاه کنترل از راه دور صنعتی 3 خروجی 3 ورودی دستگاه های کنترل از راه دور،  دستگاه هایی هستند که با استـفاده از آن میتوان بدون درنظر گرفتن فاصله و از طریق پیام کوتاه وتماس صوتی هر وسیله ی برقی...

دستگاه کنترل از راه دور صنعتی ۴ خروجی ۴ ورودی

0 از 5
0امتیاز
۴۸۰,۰۰۰ تومان
دستگاه کنترل از راه دور صنعتی 4 خروجی 4 ورودی دستگاه های کنترل از راه دور،  دستگاه هایی هستند که با استـفاده از آن میتوان بدون درنظر گرفتن فاصله و از طریق پیام کوتاه وتماس صوتی هر وسیله ی برقی...