مشاهده همه 11 نتیجه

اس ام اس کنترلر و اینترنت کنترلر ۲ کانال صنعتی

اس ام اس کنترلر و اینترنت کنترلر ۴ کانال صنعتی

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

اس ام اس کنترلر و اینترنت کنترلر ۸ کانال صنعتی

۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

پریز هوشمند

چند راهی برق هوشمند

دستگاه کنترل از راه دور ۲ خروجی ۲ ورودی

دستگاه کنترل از راه دور ۴ خروجی ۴ ورودی

دستگاه کنترل از راه دور صنعتی ۱ خروجی ۱ ورودی

دستگاه کنترل از راه دور صنعتی ۳ خروجی ۳ ورودی

دستگاه کنترل از راه دور صنعتی ۴ خروجی ۴ ورودی

دستگاه کنترل از راه دور هوشمند